Nazwa produktu:
Pojemność tank kontenera:
24 000 l
25 000 l
26 000 l
l (niestandardowa)
Ciężar właściwy produktu produktu:
g/cm3

Minimalna ilość produktu w tanku o pojemności l to kg ( l).

Maksymalna ilość produktu w tanku o pojemności l to kg ( l).

Minimalna wielkość produktu została wyliczona dla wypełnienia tanka w 80% (dla min). Maksymalna wielkość produktu została wyliczona dla wypełnienia tanka w 95% (dla max), aczkolwiek wartość 95% ma charakter wyłącznie orientacyjny. Prawidłowe informacje nt. maksymalnego dopuszczalnego wypełnienia udzieli Państwu doradca d/s bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Wyliczone wartości nie uwzględniają lokalnych przepisów w różnych krajach dotyczących maksymalnych dozwolonych ciężarów ładunku w transporcie. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Do wyliczenia maksymalnego dozwolonego stopnia wypełnienia tanka służą następujące dwa wzory: 97 / [1 + α (tr - tf)] bądź 95 / [1 + α (tr - tf)] w zależności od klasyfikacji produktu.

Deklaracja przewozu ładunków niebezpiecznych w formacie do pobrania i wypełnienia:

Oznakowanie powinno zostać wykonane w tak trwały sposób, by informacja umieszczona na oznakowaniu dała się odczytać na jednostkach transportowych poddanych 3-miesięcznemu zanurzeniu w morzu.


1. Nalepka z prawidłową nazwą ładunku

Powinna znajdować się co najmniej na obu ścianach bocznych kontenera. Litery powinny mieć co najmniej 65 mm wysokości oraz kontrastować z otoczeniem.


2. Nalepka dotycząca klasy/podklasy ładunku

Nalepki ostrzegawcze powinny być nie mniejsze niż 250 mm na 250 mm, z linią równoległą do brzegu nalepki w odległości 12,5 mm do brzegu. Powinny zawierać numer klasy lub podklasy danych towarów niebezpiecznych, zapisany cyframi nie mniejszymi niż 25 mm. Nalepki muszą odpowiadać kolorem i symbolem wymaganiom przewożonego ładunku. Oznakowanie powinno znajdować się na obu bokach oraz z przodu i z tyłu kontenera.

Nalepka dla klasy 6.1 (materiały trujące) powinna odpowiadać wzorowi jak na ilustracji.


3. Nalepka z numerem UN

Oznakowanie numeru UN powinno znajdować się na pomarańczowej prostokątnej nalepce. Ta naklejka powinna mieć wymiary co najmniej 120 mm na 300 mm z 10 mm czarną obwódką i powinna być umieszczona w bezpośrednim sąsiedztwie nalepki ostrzegawczej bądź nalepki informującej o materiale zagrażającym środowisku. Oznakowanie powinno znajdować się na obu bokach oraz z przodu i z tyłu kontenera.


4. Inne znaki

Znak dla materiałów o podwyższonej temperaturze (jeśli jest wymagany) powinien mieć znak trójkąta o długości boków przynajmniej 250 mm oraz kolor czerwony. Oznakowanie powinno znajdować się na obu bokach oraz z przodu i z tyłu kontenera. Obok znaku o podwyższonej temperaturze powinno znajdować się oznakowanie o maksymalnej spodziewanej temperaturze, którą produkt może osiągnąć w trakcie transportu – tutaj cyfry powinny mieć co najmniej 100 mm wysokości.

Znak dla materiałów zagrażających środowisku (jeśli jest wymagany) powinien znajdować się na obu bokach oraz z przodu i z tyłu kontenera. Jego minimalne wymiary to 250 mm na 250 mm.


Pełne instrukcje prawidłowego oznakowania kontenerów są dostępne w aktualnej edycji IMDG code.