Organizacja i realizacja spedycji kontenerów „general purpose” (FCL), drobnicy kontenerowej (LCL)

Dzięki wieloletniej współpracy z armatorami, przewoźnikami intermodalnymi oraz przewoźnikami drogowymi, oferujemy konkurencyjne usługi z zakresu logistyki ładunków skonteneryzowanych (FCL) i drobnicowych (LCL).

Ładunki niebezpieczne w transporcie

Oferujemy spedycję ładunków niebezpiecznych w transportach za wyjątkiem klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) i 7 (materiały promieniotwórcze) ADR.

Odprawy celne w portach polskich, niemieckich i holenderskich

Kompleksowo zajmujemy się pośrednictwem w odprawach celnych w szerokim zakresie w Polsce i za granicą.

Ubezpieczenia CARGO

Oferujemy najszersze dostępne na rynku ograniczenie ryzyka w transporcie w formie ubezpieczenia CARGO wg klauzuli (A) ICC 1/1/09.

Zaufali nam między innymi: